Methode

Met trots presenteren wij onze uitgebreide en diepgaande doorlopende lesmethode, die vanuit een Islamitisch perspectief seksuele opvoeding biedt aan leerlingen voor de gehele basis- en middelbare school. Het is een baanbrekende en toonaangevende aanpak die uw leerlingen in staat stelt om op een Islamitische, holistische, leeftijdsadequate, waardegerichte en evidence-based wijze te leren over seksualiteit, gezondheid en relaties binnen de context van hun geloof. Onze lesmethode bevordert niet alleen de fysieke en emotionele gezondheid van uw leerlingen, maar respecteert en versterkt ook hun religieuze waarden. Het is een zorgvuldig samengesteld programma dat specifiek is ontworpen om te voldoen aan de behoeften van Islamitische basis- en middelbare scholen. Het is een lesmethode die niet alleen voldoet aan de Islamitische principes en ethiek, maar ook voldoet aan de hoge educatieve normen van de SLO. Gedurende het kalenderjaar 2024 zal de lesmethode ook beoordeeld worden door de Erkenningscommissie Interventies.

In een snel veranderende wereld waarin kinderen en jongeren dagelijks worden blootgesteld aan talloze uitdagingen, invloeden en informatiebronnen met betrekking tot seksualiteit, is het van cruciaal belang om hen de juiste begeleiding te bieden en een omgeving te creëren waarin ze betrouwbare kennis verkrijgen die in overeenstemming is met hun Islamitische waarden en overtuigingen. Hierdoor zullen ze beter in staat zijn om weloverwogen beslissingen te nemen op het gebied van seksualiteit. Onze lesmethode is ontwikkeld met als doel om jongeren te onderwijzen over seksualiteit vanuit een Islamitisch perspectief, waarbij de nadruk wordt gelegd op respect, waarden en de ethiek van het geloof.

De ISO lesmethode
ISO is een digitale lesmethode voor relationele en seksuele vorming. Het is holistisch, leeftijdsadequaat, waardengericht en evidence-based. Deze methode is ontworpen om relationele en seksuele vorming op school te verzorgen aan moslimleerlingen vanuit de Islamitische normen en waarden.

De inhoud is na extensieve onderzoek door onze specialisten samengesteld. De lesmethode is twee jaar in de praktijk bij verschillende Islamitische basis- en middelbare scholen getest. De terugkoppeling hiervan hebben wij gebruikt om de methode te verscherpen. Door deze combinatie van theorie en praktijk is de informatie up-to-date, geschikt voor de leeftijdsgroep, wetenschappelijk nauwkeurig en weerspiegelt het de interesses van de leerlingen.

De inhoud is volledig afgestemd op de interesses en ontwikkelingen van iedere leeftijdsgroep. Het voorziet hen middels verschillende werkvormen op een leuke, eigentijdse, informatieve en duidelijke wijze van accurate informatie. Het doel ervan is om leerlingen te informeren over de puberteit en seksualiteit, ze leren begrijpen waarom de Islamitische kaders belangrijk zijn, hen op hun gemak te laten voelen over hun eigen lichaam, ervoor te zorgen dat ze trots zijn op hun Islamitische identiteit en het gezin waar ze deel van uitmaken.

Deze lessen worden verzorgd door de leerkrachten van de school. De leerkrachten worden door onze docenten getraind en krijgen alle benodigdheden om de lessen te kunnen verzorgen, zoals lesplannen, leshandleidingen en presentaties. De leshandleidingen zijn gedetailleerd uitgewerkt zodat ook godsdienstleerkrachten en leerkrachten die geen moslim zijn de lessen kunnen geven. Wij kunnen scholen ook ontzorgen door alle lessen te laten verzorgen door onze eigen ervaren docenten.

Onze lesmethode is zorgvuldig samengesteld om te voldoen aan de nationale onderwijsnormen, zoals SLO kerndoelen 34, 37, 38 en 41. De lesmethode voor de gehele basisschool bestaat uit 53 lessen. De lessen volgen de seksuele ontwikkeling van kinderen en kunnen indien gewenst ook door de leerkracht zelf samengesteld worden vanuit de verschillende modules. Van groep 1 t/m groep 5 krijgen de leerlingen 4 lessen per leerjaar (4 uur per leerjaar). Hierbij worden de fundamenten van de seksuele opvoeding gelegd middels het bespreken van de thema’s: Ik, Mijn gezin, Mijn omgeving, Veiligheid en Online. Van groep 6 t/m groep 8 krijgen de leerlingen gesegregeerd 6 tot 14 lessen per leerjaar (6 tot 14 uur per leerjaar). Hierbij fungeert groep 6 als een introductiejaar tot seksualiteit, waarbij onderwerpen als verliefdheid, gendergedrag en misbruik worden besproken. In groepen 7 en 8 beginnen wij met het onderwerp seksuele opvoeding, waarbij de onderwerpen worden behandeld binnen het kader van het thema het huwelijk. Naast de gestandaardiseerde lessen zijn er ook aanvullende lessen per leerjaar beschikbaar die leerkrachten kunnen benutten. Deze kunnen door leerkrachten worden geïmplementeerd op momenten dat er specifieke behoeften ontstaan binnen de klas.

In het eerste jaar van het voortgezet onderwijs volgen leerlingen 4 gesegregeerde bloklessen waarin de leerstof van groepen 7 en 8 wordt herhaald en verder wordt uitgebouwd. De nadruk ligt hierbij op relatievorming, het nemen van weloverwogen beslissingen en de juiste omgang met het andere geslacht. Wij eindigen de lesmethode in het examenjaar met 4 bloklessen waarbij onderwerpen besproken zoals het zoeken van een passende partner, voorbereidingen op het huwelijk en de bijkomende verantwoordelijkheden.

Als onderdeel van onze aanpak om leerlingen extra ondersteuning te bieden, betrekken wij actief de ouders bij het leerproces. Jaarlijks organiseren wij een ouderbijeenkomst waarbij wij ons voorstellen, de lesmethoden toelichten en ouders de gelegenheid geven om vragen te stellen. Bovendien ontvangen ouders een uitgebreide training over seksuele opvoeding. Als aanvulling hierop verstrekken wij informatieve brochures die belangrijke aspecten van dit onderwerp belichten.

Het pakket
Door onze lesmethode te implementeren, kunnen scholen een positieve invloed uitoefenen op het leven van hun leerlingen. Wij geloven dat het geven van seksuele opvoeding vanuit een Islamitisch perspectief jongeren kan helpen om gezonde beslissingen te nemen en hun eigenwaarde te versterken. Onze aanpak bevordert de emotionele, fysieke en spirituele ontwikkeling van leerlingen, waardoor ze beter uitgerust zijn om de uitdagingen van het volwassen worden aan te gaan.

Het Growing Muslim ISO lesmethode bestaat uit:

Voor leerkrachten

 • Moderne online leeromgeving voor leerkrachten
 • Tweedaagse training voor leerkrachten (gesegregeerd)
 • Lesplannen
 • Presentaties van de lessen
 • Uitgewerkte leshandleidingen
 • Ondersteuning bij de implementatie van de lesmethode
 • Ondersteuning bij vraagstukken middels de mail, telefonisch of op locatie

 
Voor leerlingen

 • Leerlingenportaal voor huiswerk
 • Leesboeken per leeftijdscategorie
 • Ondersteunend materiaal (brochures, flyers, posters en filmpjes)

 
Voor ouders

 • Ouderportaal voor meer informatie over seksuele opvoeding
 • Training: Hoe geef ik seksuele opvoeding? (gesegregeerd)
 • Training: Mediawijsheid (gesegregeerd)
 • Informatieve boeken
 • Ouderavonden (gesegregeerd)
 • Ouderbrieven
 • Ondersteunend materiaal (brochures, flyers en filmpjes)
 • Mogelijkheid tot aanschaffen van extra materiaal via de webshop

 

Erkenningstraject

Deze lesmethode zal in 2024 door de Erkenningscommissie Interventies beoordeeld worden. Hierdoor zal het in sha Allah tot een selecte groep erkende lesmethoden voor relationele en seksuele vorming behoren.

Het Erkenningstraject is een samenwerking tussen het RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) en Movisie.

Subsidie

De overheid stelt subsidies beschikbaar om scholen te ondersteunen bij het geven van seksuele opvoeding. Deze subsidies zijn bedoeld om scholen te ondersteunen bij het inkopen van de benodigde expertise en middelen voor het verzorgen van seksuele opvoedingslessen. Met deze subsidies kunt u de licentie voor onze lesmethode met een aanzienlijke korting aanschaffen. Raadpleeg de volgende website voor meer informatie hierover: https://www.gezondeschool.nl/. De lesmethode maakt onderdeel uit van burgerschap, waardoor ook de burgerschapsubsidies voor het aanschaffen van de licentie gebruikt kunnen worden.

Afbeelding:
Meld uw school aan!

Wilt u uw school aanmelden of heeft uw vragen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Aanmelden